Tài liệu học bằng lái xe ô tô.

–  450 câu lý thuyết:    Tải xuống.
Có 450 hình,mỗi hình là 1 câu hỏi.
–  Phần mềm ôn thi sát hạch:  tải xuống.
(yêu cầu máy tính phải cài Microsoft.NET Framework,  nếu chưa có quý khách có thể tải về tại đây)